Bị bệnh ung thư có được nghỉ liền một lúc 180 ngày không?

Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền. Ảnh IE.
Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền. Ảnh IE.