Bị bán máy tính cho mượn, có quyền đòi người mua trả lại?

Lên top