Bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được công đoàn hỗ trợ thế nào?

Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ảnh minh họa: Đức Long
Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ảnh minh họa: Đức Long
Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ảnh minh họa: Đức Long
Lên top