BHYT học sinh - sinh viên: Gia đình bớt gánh nặng nếu con em gặp rủi ro

Tham gia BHYT học sinh, sinh viên cho con đầy đủ, cha mạ sẽ yên tâm hơn khi con đi học. Ảnh Chân Phúc
Tham gia BHYT học sinh, sinh viên cho con đầy đủ, cha mạ sẽ yên tâm hơn khi con đi học. Ảnh Chân Phúc
Tham gia BHYT học sinh, sinh viên cho con đầy đủ, cha mạ sẽ yên tâm hơn khi con đi học. Ảnh Chân Phúc
Lên top