Bán nhà đang ở có bị xóa đăng ký thường trú không?

Lên top