Bán hàng rong có cần xin Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm?

Lên top