Bãi bỏ quy định "bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử" từ 1.11

Lên top