Ai xử lý công chức biệt phái vi phạm kỷ luật?

Hình thức và thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức được quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ
Hình thức và thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức được quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ
Hình thức và thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức được quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ
Lên top