Ai làm thủ tục đề nghị hỗ trợ người lao động bị tạm ngừng việc?

Người sử dụng lao động là người thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ người lao động bị tạm ngừng việc do COVID-19. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Người sử dụng lao động là người thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ người lao động bị tạm ngừng việc do COVID-19. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Người sử dụng lao động là người thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ người lao động bị tạm ngừng việc do COVID-19. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top