Ai được quyết định về nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau thai sản?

Lao động nữ sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.  Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động nữ sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động nữ sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top