Ai được quyền đăng ký hộ khẩu ở thành phố trực thuộc trung ương?

Khoản 2 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khoản 2 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khoản 2 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top