Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ai được cấp thẻ BHYT miễn phí?