Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

63 tuổi, bị tai nạn chết, có được hưởng chế độ tai nạn lao động?