33 năm đóng BHXH, năm 2027 nghỉ hưu, hưởng lương hưu thế nào?

Thời gian đóng BHXH của NLĐ được cộng dồn và bảo lưu.
Thời gian đóng BHXH của NLĐ được cộng dồn và bảo lưu.
Thời gian đóng BHXH của NLĐ được cộng dồn và bảo lưu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top