17 tuổi có được điều khiển xe máy dung tích dưới 50cm3?

Cảnh sát giao thông kiểm tra một học sinh vi phạm. Ảnh: PV
Cảnh sát giao thông kiểm tra một học sinh vi phạm. Ảnh: PV
Cảnh sát giao thông kiểm tra một học sinh vi phạm. Ảnh: PV
Lên top