Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xác định đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT