Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT