Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các giải pháp giảm nghèo bền vững cho vùng “lõi nghèo” Tây Bắc