BHXH tỉnh Sóc Trăng: Đẩy mạnh tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2016 - 2017