Ngân hàng chính sách xã hội:

Hỗ trợ người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình thiệt hại do bão

Công đoàn NHCSXH trao quà hỗ trợ tới đồng bào vùng lũ.
Công đoàn NHCSXH trao quà hỗ trợ tới đồng bào vùng lũ.