Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Nỗ lực phát triển, thực hiện tốt an sinh xã hội