Viết tiếp vụ 300 công nhân ngừng việc ở Hải Phòng:

Người đình công bất ngờ bị đuổi việc

Một số người lao động bị Cty Environstar sa thải sáng 18.12.
Một số người lao động bị Cty Environstar sa thải sáng 18.12.
Một số người lao động bị Cty Environstar sa thải sáng 18.12.
Lên top