Khoản 2, Điều 27 Bộ luật Lao động phải hiểu thế nào?