Vịnh Hạ Long – Chặng đường 10 năm là kỳ quan thế giới mới

Đảo Ti-tốp, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đảo Ti-tốp, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đảo Ti-tốp, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top