Tìm thấy nhiều di vật giá trị tại di tích chùa Trại Cấp, Đông Triều

Đợt khai quật di tích chùa Trại Cấp được tiến hành trên diện tích 400m2. Ảnh: Phan Hằng
Đợt khai quật di tích chùa Trại Cấp được tiến hành trên diện tích 400m2. Ảnh: Phan Hằng
Đợt khai quật di tích chùa Trại Cấp được tiến hành trên diện tích 400m2. Ảnh: Phan Hằng
Lên top