Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quảng Ninh và Nhật Bản

Đại sứ Nhật Bản và Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: CTV
Đại sứ Nhật Bản và Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: CTV
Đại sứ Nhật Bản và Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: CTV
Lên top