Thành lập Liên minh kích cầu du lịch Thu Đông miền Bắc

Một đoàn khách thực hiện chuyến farm tríp kích cầu tới Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một đoàn khách thực hiện chuyến farm tríp kích cầu tới Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một đoàn khách thực hiện chuyến farm tríp kích cầu tới Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top