Sớm xây dựng Đại học Hạ Long thành trường có danh tiếng của cả nước

Lãnh đạo trường ĐH Hạ Long nhận cờ thi đua của Chính phủ
Lãnh đạo trường ĐH Hạ Long nhận cờ thi đua của Chính phủ
Lãnh đạo trường ĐH Hạ Long nhận cờ thi đua của Chính phủ
Lên top