Sớm hoàn thành quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên

Khu Đầm Nhà Mạc được định hướng phát triển khu dịch vụ cảng biển, cảng biển công nghiệp và đô thị. Ảnh: Việt Hoa
Khu Đầm Nhà Mạc được định hướng phát triển khu dịch vụ cảng biển, cảng biển công nghiệp và đô thị. Ảnh: Việt Hoa
Khu Đầm Nhà Mạc được định hướng phát triển khu dịch vụ cảng biển, cảng biển công nghiệp và đô thị. Ảnh: Việt Hoa
Lên top