Sẽ điều chuyển vốn ở các dự án chậm giải ngân cho các dự án khác

Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top