Sản xuất than luôn an toàn ở Tổng Công ty Đông Bắc

Khai thác than ở Tổng Công ty Đông Bắc. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Khai thác than ở Tổng Công ty Đông Bắc. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Khai thác than ở Tổng Công ty Đông Bắc. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Lên top