Quyết tâm thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 48.000 tỉ đồng

Du ngành du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhưng Quảng Ninh vẫn đặt chỉ tiêu tăng trường cao. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du ngành du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhưng Quảng Ninh vẫn đặt chỉ tiêu tăng trường cao. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du ngành du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhưng Quảng Ninh vẫn đặt chỉ tiêu tăng trường cao. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top