Quy hoạch lại không gian phát triển

Tuyến đường bao biển đẹp nhất Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuyến đường bao biển đẹp nhất Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuyến đường bao biển đẹp nhất Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top