Quảng Ninh quyết tâm thu hút 3 triệu lượt khách 3 tháng cuối năm

Vườn tháp Huệ Quang trên danh thắng Yên Tử. Ảnh: CTV
Vườn tháp Huệ Quang trên danh thắng Yên Tử. Ảnh: CTV
Vườn tháp Huệ Quang trên danh thắng Yên Tử. Ảnh: CTV
Lên top