Quảng Ninh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2020 ở mức hai con số

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV
Lên top