Quảng Ninh kiên quyết xử lý đối với các dự án đầu tư công giải ngân chậm

Đường hầm xuyên núi thuộc Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường hầm xuyên núi thuộc Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường hầm xuyên núi thuộc Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top