Quảng Ninh không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

Người dân làm thủ tục khai báo tế để vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân làm thủ tục khai báo tế để vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân làm thủ tục khai báo tế để vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top