Quảng Ninh khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện mới

Bốc dỡ hàng hóa trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bốc dỡ hàng hóa trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bốc dỡ hàng hóa trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top