Quảng Ninh - Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác

Đường phân định ở một số vị trí trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long vẫn chưa được thống nhất giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường phân định ở một số vị trí trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long vẫn chưa được thống nhất giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường phân định ở một số vị trí trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long vẫn chưa được thống nhất giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top