Quảng Ninh chủ động nguồn hàng nội tỉnh

Người dân Hạ Long mua sắm tại Siêu thị GO!. Ảnh: CTV
Người dân Hạ Long mua sắm tại Siêu thị GO!. Ảnh: CTV
Người dân Hạ Long mua sắm tại Siêu thị GO!. Ảnh: CTV
Lên top