Quảng Ninh chốt danh sách chính thức người ứng cử ĐBHQ và HĐND tỉnh

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV
Lên top