Nỗ lực tiêu thụ hơn 18 triệu tấn than sạch trong bối cảnh COVID-19 phức tạp

Tàu vào "ăn" than tại Cảng than làng Khánh, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu vào "ăn" than tại Cảng than làng Khánh, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu vào "ăn" than tại Cảng than làng Khánh, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top