Niêm phong cabin xe vận chuyển hàng hóa XNK vào TP.Móng Cái

Xe biển kiểm soát Việt Nam đang chờ làm thủ tục sang Đông Hưng, Trung Quốc tại Cửa khẩu Bắc Luân 2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe biển kiểm soát Việt Nam đang chờ làm thủ tục sang Đông Hưng, Trung Quốc tại Cửa khẩu Bắc Luân 2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe biển kiểm soát Việt Nam đang chờ làm thủ tục sang Đông Hưng, Trung Quốc tại Cửa khẩu Bắc Luân 2. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top