Những công trình “nâng tầm” Quảng Ninh

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long do một tập đoàn tư nhân đầu tư với số vốn trên 1.200 tỉ đồng. Khởi công từ tháng 4.2017, đến 30.12.2018 công trình khánh thành, đưa vào sử dụng. Việc đưa cảng tàu này vào khai thác cùng sự góp mặt đều đặn của các chuyến tàu biển quốc tế, đưa hàng nghìn du khách mỗi chuyến đến Hạ Long đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ - du lịch, phù hợp với mục tiêu đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long do một tập đoàn tư nhân đầu tư với số vốn trên 1.200 tỉ đồng. Khởi công từ tháng 4.2017, đến 30.12.2018 công trình khánh thành, đưa vào sử dụng. Việc đưa cảng tàu này vào khai thác cùng sự góp mặt đều đặn của các chuyến tàu biển quốc tế, đưa hàng nghìn du khách mỗi chuyến đến Hạ Long đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ - du lịch, phù hợp với mục tiêu đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long do một tập đoàn tư nhân đầu tư với số vốn trên 1.200 tỉ đồng. Khởi công từ tháng 4.2017, đến 30.12.2018 công trình khánh thành, đưa vào sử dụng. Việc đưa cảng tàu này vào khai thác cùng sự góp mặt đều đặn của các chuyến tàu biển quốc tế, đưa hàng nghìn du khách mỗi chuyến đến Hạ Long đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ - du lịch, phù hợp với mục tiêu đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top