Nguyên Thường trực Ban Bí thư thăm Quảng Ninh

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (giữa) giới thiệu với ông Phan Diễn về Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (giữa) giới thiệu với ông Phan Diễn về Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (giữa) giới thiệu với ông Phan Diễn về Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top