Người đầu tiên có tập thơ xuất bản tại xứ Đài

Bìa tập thơ “Đi ngang thế gian” của tác giả Trần Nhuận Minh
Bìa tập thơ “Đi ngang thế gian” của tác giả Trần Nhuận Minh
Bìa tập thơ “Đi ngang thế gian” của tác giả Trần Nhuận Minh
Lên top