Nghiên cứu thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long

Một khu rừng ngập mặn ven vịnh Hạ Long
Một khu rừng ngập mặn ven vịnh Hạ Long
Một khu rừng ngập mặn ven vịnh Hạ Long
Lên top