Ngày 13.10, khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV