Ngành than đảm bảo việc làm ổn định cho gần 100.000 lao động

Thợ lò Công ty CP than Núi Béo. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thợ lò Công ty CP than Núi Béo. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thợ lò Công ty CP than Núi Béo. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top