Năm 2020, Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách không dưới 48.000 tỉ đồng

Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top